Gebruiksvoorwaarden | B2 BusinessLening - Zakelijke Leningen

 

 

Het volgende definieert de voorwaarden betreffende het gebruik van de www.b2businesslening.nl website. In deze gebruiksvoorwaarden is een gebruiker een persoon die de inhoud van deze service leest of produceert en deze gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. Door het gebruik van de www.b2businesslening.nl website accepteert de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, zoals ze zijn weergegeven op het moment van gebruik. De website kan voorwaarden tonen die betrekking hebben op een specifieke functie die de gebruiker dient goed te keuren of waar deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

 

In deze gebruiksvoorwaarden is een serviceprovider de entiteit die de dienst verstrekt, te weten: Ferratum Sweden AB:

 

Ferratum Sweden AB
Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm

 

Cookies

 

De dienstverlener kan gebruik maken van cookies in deze website om het sitegebruik te monitoren of ten bate van het toepassen van gerichte reclame. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer is geïnstalleerd. De informatie die door cookies worden gedeeld kan niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren noch om toegang te verkrijgen tot bestanden op hun computer. De serviceprovider gebruikt cookies om gebruik van de website te evalueren en om de dienstverlening betreffende bezoeken op de website en haar andere onlinediensten te verbeteren. De dienstverlener kan deze informatie aan derden verstrekken als het bij wet is vereist of als derden deze gegevens namens de dienstverlener verwerkt. U kan het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de site.

 

Persoonlijke informatie

 

Ferratum Sweden AB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Alle naar ons verstuurde gegevens worden behandeld overeenkomstig de Nederlandse wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het verzamelenb van deze gegevens en de verwerking daarvan in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. U geeft ons het recht de persoonlijke gegevens te gebruiken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken, zoals bijv. uw naam en adres of andere informatie over u, zodat de serviceprovider en haar partners u producten en diensten beschikbaar op de website kunnen aanbieden.

De dienstverlener mag uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u informatie over nieuwe producten of diensten te sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Blokkadeverzoeken van direct marketing kunnen worden gestuurd naar support@b2businesslening.nl .

De dienstverlener kan persoonlijke informatie aan consultants of andere partijen verstrekken als dit essentieel is voor het kunnen beheren, bijwerken en onderhouden van onze site, of als wij deze moeten vrijgeven in overeenstemming met de eisen van de wet.

 

De serviceprovider kan het verzamelen van statistische informatie, antwoorden op de enquêtes en interviews, site verkeersgegevens of dergelijke, alsmede een samenvatting van de overdracht van persoonsgegevens aan derden voor reclame- of marketingdoeleinden, maar dergelijke samenvattende informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. U hebt het recht om te vragen een kopie van uw persoonlijke gegevens opgeslagen en eisen van de correctie van eventuele fouten. Als je wilt om een dergelijk verzoek, gelieve ons te contacteren op support@b2businesslening.nl.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

De dienstverlener kan niet garanderen dat de informatie op de website foutloos is en is evenmin verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de website. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen zoals telecommunicatie storingen, computerfouten, malware of veiligheidsrisico's veroorzaakt door onderbrekingen van de dienst of schade. Zo kunnen wij niet garanderen dat de website en de diensten altijd of doorlopend beschikbaar zijn. De serviceprovider kan geen garanties bieden voor webservices die niet door de serviceprovider worden onderhouden maar die toegankelijk zijn via links op de website.

 

Copyright

 

Het copyright van deze website en het intellectuele eigendom behoren toe aan Ferratum Sweden AB